Liên hệ với chúng tôi: (028) 3726 8954 - (028) 3727 1649 - 0989 696 442 - 0905 722 234 thptbachviet@gmail.com

CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

STT TÊN VĂN BẢN NƠI NHẬN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH FILE ĐÍNH KÈM
1 CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2021 - 2022 THPT BÁCH VIỆT      
2 CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2021 - 2022 THPT BÁCH VIỆT      
3 CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KIỆN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021 - 2022 THPT BÁCH VIỆT      
4 CÔNG KHAI THÔNG TIN GIÁO DỤC THỰC TẾ NĂM HỌC 2020 - 2021 THPT BÁCH VIỆT