Liên hệ với chúng tôi: 0937298199 - 0905 722 234 - 0949218199 thptbachviet@gmail.com

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025 TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023 TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020 TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019 TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT