Liên hệ với chúng tôi: (028) 3726 8954 - (028) 3727 1649 - 0989 696 442 - 0905 722 234 thptbachviet@gmail.com

TẬP LÀM PHA CHẾ - LỚP 11B1

BUỔI THỰC HÀNH TẬP LÀM PHA CHẾ CỦA CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 11B1

 

Bình luận