Liên hệ với chúng tôi: 0937298199 - 0905 722 234 - 0949218199 thptbachviet@gmail.com

TẬP LÀM PHA CHẾ - LỚP 11B1

BUỔI THỰC HÀNH TẬP LÀM PHA CHẾ CỦA CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 11B1

 

Bình luận