Liên hệ với chúng tôi: 0937298199 - 0905 722 234 - 0949218199 thptbachviet@gmail.com

Hội Trại Truyển Thống Trường THPT Bách Việt ngày 9.1.2020

HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT NGÀY 9.1.2020

Một số hình ảnh của thầy và các em học sinh tham gia hội trại

 

 

 

Trường THPT Bách Việt Năm học 2019 - 2020

 

 

Bình luận